Eng | Рус | Est

Hatha Jooga instruktori baaskoolitus.*

Kursuse algus: 2021

Läbiviimise koht: Tallinn, Vesivärava 50, Shakti Yoga Studio.

Õppemaksu suurus ja muud õpingutega kaasnevad kulud.

Kursuse hind on 1950.-EUR (võimalik maksta osade kaupa a' 650 EUR osa).

100% ette makstes on soodustus 15%.
Lisanduvad kulud: majutus puhastamispraktika jooksul (~70 eur)
.

Kui õppija soovib kursusest loobuda enne selle lõppu, tagastatakse ainult 50% ülejäänud õppetunnide mahu maksumusest.

Õppemaksu tasumine toimub hiljemalt õppeprotsessi alguse päeval (vastava mooduli esimesel päeval).

Vaidlused lahendatakse läbirääkimise teel.

2. Õppekavarühm: Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekava.

3. Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: koolituse läbinu oskab läbi viia hatha jooga tunde ja selgitada vastunäidustusi teatud harjutuste puhul.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

• teab joogaklassi ülesehitamise ja ohutuse printsiipe;

• oskab arvestada inimestele joogaharjutusi pakkudes nende vanust ja terviseseisundit;

• oskab selgitada joogaharjutuste ja asendite põhimõtteid, sisu ning mõju;

• teab joogakultuuri ajalugu ning allikaid.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: Jooga, fitnessi ja tantsu valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad saada täiendõpet ning omandada vajalikke hatha jooga baasteadmisi ja –oskusi.

Õppe alustamise tingimused: isiklik joogapraktika (mis iganes traditsioonis) kestvusega vähemalt üks aasta. Motivatsioonikiri ning vestlus selle alusel.

5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 260 akadeemilist tundi, millest 190 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 70 akadeemilist tundi praktikat stuudiokeskkonnas. Iseseisva töö maht umbes 60 tundi iseseisvat tööd (ei sisaldu koolituse üldmahus).

Õppekeskkond: Õpe toimub joogastuudios aadressil VESIVÄRAVA 50. Osalejatele on stuudio poolt tagatud vajalikud abivahendid.
Õppimine toimub kolmes sessioonis, iga sessioon kestab 9 päeva.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Kursuse ülesehitus ja maht akadeemilistes tundidesÕppe sisu ja õppematerjalidÕppemeetodid  
Auditoorne töö
190 tundi  
Jooga ajalugu ja allikate ülevaade
Funktsionaalne anatoomia ja biomehhaanika
Vastunäidustused erinevate praktikate puhul
Shatkarma, bandha, mudra, drishti
Energeetiline anatoomia, töö teadvusega
Joogainstuktori eetika
Pranayma ehk hingamisharjutused
Meditatsioon
Lõõgastavad tehnikad
Mantrajooga
Dünaamilne jooga (vinyasa)
Joogatunni ülesehitamise printsiibid ja metodoloogia
Rasedate jooga alused  
Loeng  
Praktika stuudiokeskkonnas
65 tundi  
Korrektse tehnika omandamine, asanate, hingamispraktikate ja
meditatsiooni erinevate liikide teostamine
Puhastamispraktikate teostamine (v.a. soolestiku puhastamine)
Grupitöö
Praktiline töö õpetaja juhendamisel  
Praktika stuudiokeskkonnas
5 tundi  
Shankha prakshalana teostamine (joogalik soolestiku puhastus)Praktiline töö õpetaja juhendamisel  
  Iseseisev töö 
~60 tundi  
2 kursusetööd valitud teemal
1: uurimistöö joogafilosoofia kohta
2: uurimistöö praktika kohta
Kodutöö  

7. Hindamine ehk kursuse lõpetamise tingimused

HindamismeetodHindamiskriteerium  
Õppija demonstreerib kindlaid teadmisi ja oskuseid hatha jooga klassi juhendamisel ning teab ja oskab seletada baastehnikaid, vastunäidustusi ja mõju.  Õppija lähtub töös inimeste seisundist, oskab pakkuda asanate kergemaid ning edasijõudnute variatsioone. Suhtleb korrektselt ja oskab selgitada ning juhendada, kuidas korrigeerida ebakorrektset asendit. Tund on üles ehitatud taasakaalustatult ja korrektselt.  

8. Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. Koolitaja kvalifikatsioon

Koolitaja: Marina Potjomkina, sertifitseeritud joogaterapeut (St. Petersburg Association of Yoga Therapists), Adaptiivse kehakultuuri instruktor-metodist (СПБ ИВМР, Venemaa, Diplom nr.022275). Isiklik joogapraktika alates 2007. aastast, hatha jooga õpetamine alates 2011.

*Koolitus toimub vene keeles

Peterburi tee 46, k.404, Tallinn
info@shakti.ee
(+372) 5569 5507
Shaktihouse OÜ
IBAN EE552200221053564013
Copyright © 2022 shakti.ee • All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram