Eng | Рус | Est

Ashtanga Vinyasa Joogast

Mis on Ashtanga Vinyasa jooga?

Ashtanga Vinyasa jooga on dünaamiline praktika, mis koosneb asanatest, ühendades endas liikumist (Vinyasa), hingamistehnikat (Ujjayi-Pranayama), energeetiliste lukkudega (Bandhade) töötamist ja pilgu keskendamist teatud punktile (Drishti). Praktika sooritamise ajal tekib teadvuse meditatiivne seis (Dhyana).

Kui sünkroniseerida liikumist ja hingamist vastavalt Ujjayi tehnikale Mula Bandha ja Uddiyana Bandha energeetiliste asanate täitmise ajal, tekib kehas tugev sisemine kuumus, mis kutsub esile suure higierituse. Nii toimub lihaste ja siseorganite puhastus- ja noorenemisprotsess ja toksiinide väljutamine organismist. Selle tulemusena tunneb harjutuste tegija oma kehas jõudu ja kergust. Vinyasa tasakaalustab hingamist ning tagab häirimatu vereringe kogu kehas. Hingamine muutub rütmiliseks, keha tugevaks ja mõistus rahulikuks.

Ashtanga jooga koosneb kuuest osast:
Esimene on Yoga Chikitsa ehk joogateraapia, mis aitab tervendada keha, muutes ta tugevaks, painduvaks ja vastupidavaks.
Teine - Nadi Shodhana – aitab teha tööd meie närvisüsteemiga.
Kolmas osa jaguneb Sthira Bhaga neljaks tasemeks (A, B, C, D). Selleks, et alustada kolmanda osa praktiseerimisega, on vajalik vähemalt aastane praktika, jõud ja paindlikkus, hingamise ja bandhade kontrollimise oskus ning mõistuse stabiilsus.


Teke ja ajalugu

Ashtanga Vinyasa jooga on üks jooga süsteemidest, mida Vamana Rishi kirjeldas iidses tekstis "Jooga Korunta". Sri T. Krishnamacharya sai selle teksti oma Guru Rama Mohan Brahmachari'lt. Töötades käsikirja läbi, Sri Krishnamacharya ja tema õpilane Pattabhi Jois koostasid kuus harjutuste seeriat, mida nimetatakse nüüd Ashtanga joogaks. Sri Krishnamacharya lisas uued faktid oma laialdastesse teadmistesse erinevatest joogatehnikatest ning veenis Pattabhi Jois'i pühendada end eranditult Ashtanga jooga praktiseerimisele ja leivtamisele. Sri T. Pattabhi Jois asutas Ashtanga jooga uurimisinstituudi (AYRI) Mysores (Karnatakata osariik, India). Peale Guruji Sri T. Pattabhi Jois'i surma (18.05.2009) traditsioonide hoidjaks said tema tütar Saraswathi Rangaswamy ja lapselaps Rahvaswamy Sharath Jois. Tänaseks päevaks kannab Ashtanga jooga uurimisinstituut nime "Sri T. Pattabhi Jois'i Ashtanga Jooga Instituut".

Vastavalt ühele vesrioonist, oli Vamana Rishi "Jooga Korunta" iidne tekst koostatud 1000 - 2000 aastat tagasi. Teksti esimeses osas kirjeldati asanaid ja jooga praktika printsiipe, teine osa koosnes Patandźali jooga suutrate kommentaaridest. Asanad olid esitatud kindlas järjestuses ning neid tuli täita kooskõlas erilise hingamise, vinyasa, bandha ja drishtiga. Raamatus esitatud praktika koosnes kaheksast jooga astmest, millest räägitakse Patandźali suutrates ning seetõttu hakati teda nimetama Ashtanga joogaks.
Kõige tuntumaks postulaadiks Vamana traktaadist osutusid sõnad „O yogin! Ära tee asanat ilma vinyasata". Risha kinnitusel toodab vinyasa sisemist soojust, käivitab siseorganite ja närvisüsteemi puhastuse protsessid ning viib mõistuse meditatiivsesse seisundisse.
Kahjuks pole Vamana Rishi "Jooga Korunta" manuskript säilinud.


Ashtanga jooga põhiprintsiibid
Ashtanga jooga võtmeelementideks on:
-Asanate fikseeritud seeriad (järjestused). Iga seeria annab maksimaalse mõju ainult oma terviklikkuses.
-Vinyasa — liikumise jahingamise sünkroniseerimise printsiip, mis on kogu Ashtanga jooga süsteem alustalaks.
-Yujjayi hingamine (ehk häälega hingamine) — spetsiifiline hingamise viis, mida rakendatakse kogu praktika vältel.
- Drishti — tähelepanu kontsentreerimine kindlal punktil.
- Bandhad — energeetilised lukud. Ashtanga joogas kasutatakse mõisteid Mula bandha (juurlukk) ja Uddiyana bandha (diafragmalukk). Läbi vaagnapõhja ja alakõhu lihaste kontrollimise, õpime me juhtima, hoidma ja koguma energiat kehas.
!!! Ilma nende printsiipide rakendamiseta kaotab Ashtanga jooga oma mõtte, muutudes fitnessi vormiks, seega on äärmiselt oluline pöörata neile eriline tähelepanu juba praktiseerimise alguses.


Vinyasa
Vinyasa on liikumise ja hingamise sünkroniseerimise viis. Iga liigutuse kohta käib üks hingamise tsükkel. Iga asana kohta kehtib kindel vinyasanate arv.
Vinyasa eesmärk on sisemine puhastumine. Hingamine ja liikumine, mis toimub üheaegselt asanate sooritamisega, muudavad vere kuumaks või nagu ütles Sri K. Pattabhi Jois "ajavad vere keema." Seisnud paks veri on must ja põhjustab kehas haigusi. Jooga abil toodetud kuumus puhastab ja vedeldab verd, mis soodustab tema vaba ringlemist. Asanate ja hingamise kombinatsioon võimaldab verel vabalt jõuda kõikide liigesteni, võttes sellega ära kehast valu. Kuum veri liigub ka läbi kõikide siseorganite, eemaldades mustuse ja haigused, mis väljuvad kehast koos higiga praktika ajal.

Ujayi hingamine
Hingamisest sõltuvad meie elu ja tervis ning samuti võime kontrollida mõistust. Seega ei ole ime, et hingamise juhtimine on praktika üks alustalasid. Ashtanga joogas kasutusel olevat hingamistehnikat nimetatakse Yujjayi'ks, mis kannab tähendust „võidukas". Talle on omane sisisev heli, mis tekib kurgus sisse- ja väljahingamisel ning meenutab mere- või tuulekohinat. Häälepilu kontrollitav kitsenemine aitab määrata sisse- ja väljahingete kestuse ja intensiivsuse vastavalt asanale ning varustab organismi vajaliku hapniku kogusega. Selle tulemusena täitub keha värske energiaga ning tekib soojus, mis on piisav vajalikuks higierituseks.

Bandhad
Bandhad mõjutavad keha energiavoolu – pranat ja vayat. Bandha ehk lukk ei lase pranal hajuda ning suunab teda Nadisse (energeetilisse kanalisse). Organism puhastub, täitub reipuse ja energiaga. Asanates täidavad badhad lisaks veel ka tugipunkti funktsiooni, mis võimaldab jaotada keha raskust, tehes ühed kehaosad kergemaks ja teised raskemaks. See võimaldab õiget asanate omandamist. Bandhadega töötamine tugevdab süvalihaseid, parandab stabiilsust ja painduvust. Asanate sooritamine muutub hõlpsamaks. Bandhad kaitsevad siseorganeid ning puhastavad ja normaliseerivad seedeorganite tööd.
Praktikas kasutatakse kahte bandhat: Mula (juurlukk) ja Uddiyana (diafragmalukk). Asanate sooritamisel tõmmatakse Mula bandha naba juurde, kus ta ühineb Uddiyana-bandhaga, mida omakorda tõstetakse surutuna vastu selgroogu.
Oluline on meeles pidada, et asanates ja vinyasades rakendatakse bandhasid erineva intensiivsusega. Jälgige tähelepanelikult bandhade olukorda: reeglina neid hoitakse mõõduka jõuga, kuid teatud juhtudel tuleb neid kergelt lõdvestada, teistes jälle suruda maksimaalselt kokku.

Drishti
Ashtanga joogas on kombeks asana hoidmise käigus vaadata kindlasse punkti – Drishtisse. Drishti sooritamise käigus muutub mõistus kontsentreerituks, suunates õpilasi „enda sisse". See sisemine keskendumine arendab kontsentratsiooni (Dharana) ja meditatsiooni (Dhyana), mis on Ashatanga jooga kuues ja seitsmes aste Patanjali jooga suutrate kirjelduste järgi.
Mantra
Ashtanga joogas traditsiooniliselt loitsitakse mantrat praktika alguses ja lõpus.
Avav mantra:
Om
vande gurunam caranaravinde
sandarsita-svatma-sukhavabodhe
nihsreyase jangalikayamane
samsara-halahala-moha-santyai
abahu-purusakaram sankha-cakrasi-dharinam
sahasra-sirasam svetam pranamami patanjalim
Om
***
Оm
Ma palvetan lootose taoliste jalataldade ees, mis kuuluvad kõrgeimale gurule,
Kes õpetab teadmisi, Ma jagan õnnetunnet avanemisest,
Kes toimib kui nõid ning on võimeline eemaldama
Eksitused, mida on põhjustatud tingliku eksistentsi mürk.
Ma tervitan tarka Patanjalit -
(tema jumalikus vormis), tuhandepealist, kes õlgadest allpool omab inimese keha ning hoiab kätes merekarpi, kilpi ja mõõka.
Оm
!!!Tõlge kajastab pelgalt ligikaudset mantra sisu
Sulgev mantra:
Om
svasti prajabhyah paripalayantam
nyayena margena mahim mahisah
go-brahmanebhyah subham astu nityam
lokah samastah sukhino bhavantu
Om santih santih santih Om
***
Оm
Olgu õnnistatud õitseng
Valitsegu juhid maailma seaduslikult ja õiglaselt
Olgu kaitstud kõik püha
Ja olgu kõik maailma inimesed õnnelikud ja rikkad
Оm rahu, rahu, rahu, Om


Praktika formaat
Vastavalt traditsioonile Ashtanga joogas kasutatakse kahte õppemeetodit: Led-klass ja Mysore-klass.
Led-klass – see on tund, mis toimub õpetaja juhendamisel. Kogu grupp sünkroonselt teeb Ashtanga jooga seeriat, ehitades üles oma hingamist üldtempo järgi. Õpetaja ütleb asana nimesid, sissehingamise ja väljahingamise alguse, annab juhiseid asana ülesehitamiseks, bandha hoidmise ja pilgu suunamise kohta.
Mysore-klass (sai oma nime linna Mysore järgi, kus asub Ashtanga jooga kool, mille asutas Sri Pattabhi Joisi) on tund, kus praktiseerija, sõltumata teistest, sooritab Ashanga jooga seeriat oma hingamise järgi ja talle sobivas tempos. Õpetaja ei näita ette asanaid, ei loe vinyasat ja ei anna hingamise tempot, aga aitab praktiseerijal arendada oma asana versiooni, minna sügavamale, vajadusel korrigeerib asanat , tuletab meelde asanate ja vinyasate järjekorda. Seega, kõik alustavad üheaegselt koos mantraga, kuid lõpetavad erinevatel aegadel, sõltuvalt iga õpilase hingamise ja seeria pikkusest. Tegelikkuses on see individuaalse praktika klass, kus igaühel on oma Ashtanga jooga anasate järjestust ja igaühele antakse individuaalseid juhiseid, kuidas õigesti õppida raskeid punkte praktikas ja kuidas arendada oma praktikat edasi. Mysore-klass on parim viis õppida Ashtanga joogat ja minna sügavamale selles praktikas, kuna kogu tähelepanu on pööratud sissepoole, võimaldades keskenduda rohkem praktikale ja oma hingamisele.
Pöörame tähelepanu sellele, et Mysore-klassi külastamiseks on vajalik väike eelnev Ashtanga jooga praktika kogemust, tuleks vähemalt ligikaudselt teada Ashtanga jooga esimese seeria järjekorda (võib kasutada abimaterjali või küsida õpetaja käest). Soovitame minna Mysore-klassi peale seda, kui olete külastanud 2-3 kuud Led-klassi.

Vastunäidustused
- Ei ole soovitav praktiseerida naistel kuupuhastuse esimesel kolmel päeval, raseduse esimesel kolmel kuul ja kolm kuud peale sünnitust.
- Praktiseerimiseks raseduse ajal, operatsioonijärgselt, raske haiguse järgselt või terviseprobleemide korral tuleb eelnevalt kindlasti konsulteerida raviarstiga.
- Kategooriliselt keelatud praktiseerida gripi või kõrge palaviku korral, alkoholi, narkootikumide või tugevate ravimite mõju all.


Soovitused
- Kõige parem on alustada Ashtanga jooga omandamist professionaalse juhendaja käe all. Kogenud õpetaja annab parima ülevaate praktikast ja tagab selle omandamise edusammud.
- Riietus peaks olema piisavalt vaba, mitte piirama liigutusi, vajalik on spetsiaalne joogamatt. Meie stuudios on ühiselt kasutatavad joogamatid, kuid hügieenilisest arusaamast lähtudes soovitame võtta kaasa oma matt.
- Enne tundi mitte süüa 3-2 tunni vältel, mitte juua 15-30 minutit enne tunni algust. Samuti ei ole soovitatav juua tunni jooksul. Täis kõht häirib harjutuste sooritust, eriti on see märgatav intensiivsete ettekummarduste, keerdharjutuste ja bandhade hoidmise ajal, mille tulemusena võivad tekkida spasmid või iiveldus.
- Peale praktikat on soovitav mitte süüa 30-60 minutit ning ei ole soovitatav minna dushi alla tund aega peale praktikat.
- Olge tähelepanelikud juhendaja märkuste ja soovituste suhtes.
- Üritage jätta meelde asanate nimetused ja järjekord, hingamise faasid ja vinyasade järjestus. See muudab praktika mõtestatumaks tegevuseks ning parandab kontsentreerumisvõimet.
- Praktiseeriga omas tempos, lähtudes oma tasemest, ärge unustage jälgida hingamist, keha ja vaimu seisundit!
Õpetaja
Olga Batuhtina

Peterburi tee 46, k.309, Tallinn
info@shakti.ee
(+372) 5569 5507
Shaktihouse OÜ
IBAN EE552200221053564013
Copyright © 2022 Shakti.ee  •  All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram